عكس هاي مصي شايگان

Monday, March 23, 2009هفت سین من کو

سیب ها را با هم
دسته ای سبزه و
سرد
زرد
. . .
ای زمستان دگر بازنگرد.

نوروزتان از غم دور

Wednesday, February 11, 2009

اثیری من

Saturday, January 24, 2009

Tuesday, January 13, 2009

كودكانه


Friday, January 9, 2009

در شب سرد زمستاني


من چراغم را در آمد رفتن ِ همسايه‌ام افروختم در يک شب ِ تاريک

و شب ِ سرد ِ زمستان بود ،

باد می‌پيچيد با کاج ،

در ميان ِ کومه‌ها خاموش

گم شد او از من جدا زين جاده‌ی ِ باريک .

و هنوزم قصّه بر يادست

وين سخن آويزه‌ی ِ لب :

که می‌افروزد ؟ که می‌سوزد ؟

چه کسی اين قصّه را در دل می‌اندوزد ؟

نيما

معراج ناتمام من

برای فریده

Wednesday, December 31, 2008

تاريكم

برای فرزانهو اين منم
زني تنها
در آستانه فصلي سرد
فروغ فرخ زاد

Tuesday, October 16, 2007

شیفته آفتاب

آنان به آفتاب شیفته بودند
زیرا که آفتاب
تنها ترین حقیقت شان بود
احساس واقعیت شان بود
. . .

ا.بامداد

Sunday, September 9, 2007

ترانه تاریک

برای مهدی 
ترانه تاریک
بر زمینه سربی صبح
سوار
خاموش ایستاده است
و یال بلند اسب اش در باد
پریشان می شود.


خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگامی که
حادثه اخطار می شود.

کنار پرچین سوخته
دختر
خاموش ایستاده است
و دامن نازک اش در باد
تکان می خورد.
خدایا خدایا
دختران نباید خاموش بمانند
هنگامی که مردان
نومید و خسته
پیر می شوند


ا.بامداد

این وبلاگ من است
 
Stats Maker